konjugirati | srpski leksikon

1. konjugirati

glagol

Menjati glagole; geom konjugovani prečnici, spregnuti prečnici (jednog kupinog preseka): dva prečnika takva da je svaki paralelan sa dirkom na kraju drugoga; fiz. konjugovana ogledala, spregnuta ogledala: dva parabolna ogledala postalvjena tako jedno prema drugom da se toplotni ili svetlosni zraci koji polaze iz žiže jednoga od njih odbijaju paralelno ka drugom, pa odatle u njegovu žižu.

Prevedi konjugirati na:

engleski | francuski | nemački

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci