komprimovati | srpski leksikon

1. komprimovati

glagol

Sabiti, sabijati, zbiti, zbijati, stisnuti, stiskati, zgušnjavati, zgusnuti; fig. ugušiti, ukrotiti, prigušiti.

Prevedi komprimovati na:

engleski | francuski | nemački