kolodij | srpski leksikon

1. kolodij

muški rodhemija

Hemijski rastvor nitroceluloze u smeši alkohola i etra; najviše se upotrebljava u izradi fotografija i medicini (grč.)

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci