kapetanija | srpski leksikon

kapetanija

ženski rod

Definicija:

1. Lučka kapetanija, organ uprave u većim rečnim pristaništima koji se stara o održavanju reda u pristaništu i odgovarajućem plovnom putu, nadzire izvršavanje propisa, isleđuje havarije, obeležava plovne puteve, naplaćuje takse, vodi registar plovnih objekata;
2. Jedinica većeg opsega u doba Vojne krajine;
3. Upravno područje u Bosni za vreme turske vlasti;
4. Administrativno upravno područje u staroj Crnoj Gori;
5. Položaj, služba i područje službe jednog kapetana (lat.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

kiptanje

Reč dana

siffleur

imenica,

Miroč

muški rod, geografija

Nacktsohlen-Rennmäuse

množina, životinja

senseur

muški rod, elektrotehnika

14.08.2022.