kanonski | srpski leksikon

1. kanonski

pridev

Koji odgovara crkvenim propisima (kanonima), koji je u skladu sa crkvenim propisima i autoritetom, propisan, verodostojan (knjige, spisi); crkveni, papski; fig. koji služi kao uzor, uzoran, ugledan. (grč.)

kanonski | srpski leksikon

2. kanonski

prilog

Prema propisima.

Prevedi kanonski na:

engleski | francuski | nemački