kameralije | srpski leksikon

1. kameralije

množina

Nauka o državnim finansijama, nauka o upravljanju državnim prihodima i rashodima; nauka o trgovini i privređivanju uopšte; kameralne nauke. (lat.)