jamb | srpski leksikon

1. jamb

muški rodlingvistika

Dvosložna stihovna stopa, s naglaskom na drugom slogu.
Stihovna stopa koja se sastoji od jednog kratkog i jednog dugog sloga: U -, bio odomaćen u pesmama u čast Demetre i Baha, odatle prešao u satiričnu poeziju Arhiloha; najpoznatiji stih koji se sastoji od jamba je jampski trimetar ili senar.

Prevedi jamb na:

engleski | nemački

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

jambo