izametrale | srpski leksikon

1. izametrale

množina

Linije koje na meteorološkim kartama vezuju ona mesta koja s obzirom na toplotu, pokazuju podjednaka otstupanja od normalne mesečne prosečne temperature.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci