irogirati | srpski leksikon

irogirati

glagolpravo (nauka)

Definicija:

Nametnuti, dosuditi kome što, naročito kaznu.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

irigirati

Reč dana

Fernway

imenica, geografija

olivenit

muški rod, mineral

Akroterion

imenica, arheologija

acaricide

muški rod, hemija

29.05.2023.