ion | srpski leksikon;

ion

muški rodhemija

Definicija:

Naelektrisana čestica, jon.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

ići na | In | ina | inače | ini | ino | inoča | inč | ioni | iščašen

Reč dana

hematoid

pridev, medicina

aliasing

muški rod, računari

Cholesterin

imenica, hemija

airain

muški rod, hemija

17.05.2022.