idiografija | srpski leksikon

1. idiografija

ženski rod

Metodološki pojam koji označava način opisivanja istorijskog događaja, za razliku od nomotetskog koji označava način otkrivanja zakonitosti prirodnih događaja (grč.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

ideografija

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci