hromoplasti | srpski leksikon

1. hromoplasti

množinabotanika

Hromatofori koji daju žutu i crvenu boju mnogim cvetovima i plodovima; up. hromatofori.