heteromorfizam | srpski leksikon

1. heteromorfizam

muški rod

Pojava jedne iste tvari (supstancije) u dvama (dimorfizam), trima (trimorfizam) ili više (polimorfizam, pleomorfizam) bitno različitih kristalnih oblika.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci