fukologija | srpski leksikon

1. fukologija

ženski rod

Nauka o morskim (primorskim) biljkama.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

fikologija