fotogram-metrir ... | srpski leksikon

fotogram-metrirati

glagol

Definicija:

Snimati ili izračunavati (određivati) pomoću fotogram-metrije.

Reč dana

siffleur

imenica,

Miroč

muški rod, geografija

Nacktsohlen-Rennmäuse

množina, životinja

senseur

muški rod, elektrotehnika

14.08.2022.