fosilist | srpski leksikon

1. fosilist

muški rod

Poznavalac minerala, naučnik koji se bavi mineralogijom; mineralog.