fonolit | srpski leksikon

1. fonolit

muški rodmineral

Trahit koji sadrži nefelina, sive i zelenkaste boje i jedar; ima ga u blizini Beograda i na nekoliko mesta u Bosni.