erg | srpski leksikon

1. erg

muški rodfizika

1. fiz. Jedinica rada u apsolutnom sistemu mera: rad koji jedinica sile (jedan din) izvrši kad napadnu tačku pomeri za jedinicu dužine (1 cm); kiloerg, rad od hiljadu erga; megaerg, rad od milion erga; deset megaegra zove se džul, tj. rad koji je potreban da se teret od 1,02 kg podigne na visinu od 10 cm.
2. geogr. Naziv za izvesne oblasti u Sahari pokrivene peščanim dinama, nasuprot stenovitim zaravnima ili "hamadama".

Prevedi erg na:

engleski | francuski

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Erak | erac | ergo | Erik | Erika | Erko | Eroika | eroiko | erugo | ERC | Eureka! | eureka