energo | srpski leksikon

1. energo

prefiks

U prvom delu složenice označva vezu sa energijom, energetikom: energotehnika, energosistem (grč.)

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

enorek