eneolotik | srpski leksikon

1. eneolotik

muški rod

Period u razvitku ljudi kada se još upotrebljavaju predmeti od kamena, ali počinje i upotreba bakra (lat.)