empiriosimboliz ... | srpski leksikon

1. empiriosimbolizam

muški rod

Filozofski pravac, podvrsta empiriokriticizma, koji zastupa gledište da su naše forme saznanja simbol naših osećanja, a ne slike spoljnog sveta, što je suprotno marksističkoj teoriji (grč.)