emergencija | srpski leksikon

1. emergencija

ženski rod

1. U filozofiji: spontano pojavljivanje višeg stupnja od prethodnog, kontinuitet;
2. Izraslina na biljkama (npr. trn)
3. Neočekivani događaj;
4. Velika nevolja, opasnost, kritični period (lat.)