embregma | srpski leksikon

1. embregma

ženski rodmedicina

Lagano sipanje tečnosti na oboleli deo tela, lečenje mokrim oblozima; trljanje tečnim lekom; embroha, embrokacija.