egzercicije | srpski leksikon

1. egzercicije

množina

Duhovne vežbe u katoličkoj crkvi za vreme velikog posta (lat.)