efektnost | srpski leksikon

1. efektnost

ženski rod

Ocena doprinosa ostvarenog dostignućima ciljeva projekta i kako su pretpostavke uticale na ostvarenje projekta. Moć efektnosti se ogleda u sposobnosti proizvođenja efekta.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci