dogmatski | srpski leksikon

1. dogmatski

pridev

Zasnovan na pretpostavkama.

dogmatski | srpski leksikon

2. dogmatski

prilog

Prevedi dogmatski na:

engleski | francuski | nemački