diktovati | srpski leksikon

1. diktovati

glagol

Kazivati u pero, govoriti nekome sa tim da onaj kome se govori to zapisuje; govoriti nekome šta treba da radi, savetovati, zapovedati; propisivati, propisati, npr. kaznu.