detaljiran | srpski leksikon

detaljiran

pridev

Definicija:

Opširan, iscrpan u izlaganju (ili pričanju, opisivanju); osamljen, rasparčan.

Reč dana

Fernway

imenica, geografija

olivenit

muški rod, mineral

Akroterion

imenica, arheologija

acaricide

muški rod, hemija

29.05.2023.