compression | srpski leksikon

1. compression

muški rodračunari

Kompresija je tehnika kojom se jedna datoteka sabija (komprimuje) radi bržeg prenosa i manjeg zauzimanja memorije. U praksi se koristi više programa za ovakvo sažimanje: PKZIP, WinZip, Stuffit, gnu zip . . . Komprimovane datoteke najčešće imaju ekstenzije: arc, arj, gz, lha, lhz, taZ, taz, tgz, Z, zip, i zoo.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci