brodirati | srpski leksikon

1. brodirati

glagol

Vesti, izvesti zlatom, srebrom, svilom; fig. krasiti, ulepšavati izmišljenim dodacima.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

baratirati