bojer | srpski leksikon

1. bojer

muški rodnautika

Mala holandska lađa sa jakom katarkom, upotrebljava se naročito za postavljanje boja (baka).

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

bager | bagerčić | Bagira | bačijar | bojar | bujer