bioaritmetika | srpski leksikon

1. bioaritmetika

ženski rod

Nauka koja se bavi sračunavanjem prosečnog trajanja čovečjeg života.