baza | srpski leksikon

baza

ženski rod

Definicija:

Osnova, temelj, podloga jedne stvari;
fil. Po Marksu: ukupnost proizvodnih odnosa u ljudskom društvu, koji "čine privrednu strukturu društva, realnu bazu, na kojoj se podiže pravna i politička nadgradnja i kojoj odgovaraju određeni društveni oblici svesti".
geod. Prava linija duga više kilometara koja se, pomoću motaka za merenje, tačno izmeri i koja onda služi kao osnova triangulacije;
metr. Uvodna stihovna stopa.
Tačka uporišta, središte, centar, polazno mesto za dejstva.

Prevedi baza na:

engleski · francuski · nemački

baza | srpski leksikon

baza

ženski rodmatematika

Definicija:

Osnova stepena, potencije ili logaritma; geom. Strana ili površina na kojoj zamišljamo da leži poligon ili poliedar.

Prevedi baza na:

engleski · francuski · nemački

baza | srpski leksikon

baza

ženski rodarheologija

Definicija:

Podnožje stuba, kipa ili svoda.

Prevedi baza na:

engleski · francuski · nemački

baza | srpski leksikon

baza

ženski rodvojska

Definicija:

Mesto ili zemljište sa koga jedinice neke vojske napreduju, odakle dobivaju pojačanja i potrebe svake vrste, i odakle svi putevi vode ka raznim oružanim odeljenjima kako ova napreduju; određen put na zemlji (npr. dužine do 3000km) koji služi za merenje brzine aviona, brzine automobila iil drugog motornog vozila.

Prevedi baza na:

engleski · francuski · nemački

baza | srpski leksikon

baza

ženski rodračunari

Definicija:

Jedan od tri izvoda tranzistora (emiter-baza-kolektor).

Prevedi baza na:

engleski · francuski · nemački

baza | srpski leksikon

baza

ženski rodhemija

Definicija:

Tvar (supstanca, elektropozitivna) koja se jedini sa kiselinom i neutrališe je gradeći so; up. baze;

Prevedi baza na:

engleski · francuski · nemački

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Baas | Baez | baz | baze | bas | basa | baš uza | BBS | bez | beze | bez učešća | bes | besa | beseže | besčašće | biza | BIOS | bis | Bisa | boza | bos | bosa | bosaža | BS | buza | bus

Reč dana

melanoid

pridev, medicina

bizmit

muški rod, mineral

Prevost-Hörnchen

imenica, geografija

bidet

muški rod,

30.03.2023.