ban | srpski leksikon

ban

muški rod

Definicija:

Reč ban po svoj prilici potiče od avarske reči "bajan" što znači imućan, moćan čovek.
U ranom feudalizmu ban je u Hrvatskoj najveći dostojanstvenik posle kralja i prestolonaslednika, a docnije u doba zajednice sa Ugarskom (1102-1918) kraljev namesnik u Hrvatskoj. Postojala su dva bana, jedan za Slavoniju, a drugi za Hrvatsku i Dalmaciju. U Ugarskoj su postojali još i mačvanski i severinski ban. U srednjovekovnoj Bosni, sve do krunisanja Tvrtka Kotromanića za kralja 1404. godina, ban je vladarska titula. U Dubro

Prevedi ban na:

engleski · francuski · nemački

ban | srpski leksikon

ban

muški rodfinansije

Definicija:

Sitan novac u Ruminiji.

Prevedi ban na:

engleski · francuski · nemački

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

Bane | bani | baš ni | bežičan | bežični | bežično | ben | bena | bene | Beneš | Beoćani | Beočin | bešični | bina | bine | božana | božićni | bon | bona | Bonačić | Bono | bočni | buna | bučan | bučno | bušan | bušen

Reč dana

hematoid

pridev, medicina

aliasing

muški rod, računari

Cholesterin

imenica, hemija

airain

muški rod, hemija

17.05.2022.