balkanistika | srpski leksikon

1. balkanistika

ženski rod

Nauka o Balkanu, naročito nauka koja se bavi proučavanjem zajedničkih pojava u jeziku, književnosti, folkloru, društvenom i istorijskom razvitku balkanskih naroda (balkanizama).