autor | srpski leksikon

1. autor

muški rod

Pisac, tvorac nekog književnog, naučnog ili umetničkog dela; pronalazač; autorsko pravo, isključivo pravo književnika, umetnika, naučenjaka, pronalazača da mogu moralno i ekonomski iskorišćavati svoje duhovne tvorevine (s obzirom na objavljivanje, prevođenje i umnožavanje njihovih dela); up. auktor.

Prevedi autor na:

engleski | francuski | nemački

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

adiđar | adiđari | Adria | adrič | A dur | ažioter | Atair | atar | atari | ateraža | atir | atr | a tre | Atri | autarh | autožir