arseniti | srpski leksikon

1. arseniti

množinahemija

Jedinjenje arsenove kiseline sa bazama.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

arsenat | arsenid