areal | srpski leksikon

1. areal

muški rod

1. Oblast prostiranja (lat.)
2. Oblast na kojoj je neka biljna ili životinjska vrsta (rod i sl.) rasprostranjena na Zemlji.
3. Širi prostor, ravna površina, naročito kompleks zemljišta.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

airli | Aral | areali | areola | Arl