androtomija | srpski leksikon

1. androtomija

ženski rodanatomija

Sečenje čoveka, naročito ljudskog leša radi naučnog istraživanja.