anarmonija | srpski leksikon

1. anarmonija

ženski rodmuzika

Neslaganje tonova, nesklad, pogrešan ton (disonancija, kakofonija); nesaglasnost, neslaganje, razdor, rascep.