analogisti | srpski leksikon

1. analogisti

množina

Predstavnici jednog pravca u klasičnoj filologiji, koji suprotno anomalistima, shvataju analogiju kao prirodnu tendenciju za uspostavljanje neophodnih veza između misli i prakse.

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci