amfoterodiplopi ... | srpski leksikon

1. amfoterodiplopija

ženski rodmedicina

Dvostruko gledanje, ali svakim okom drukčije.