aliasing | srpski leksikon

aliasing

muški rodračunari

Definicija:

Slike na ekranu računara se sastoje od malih pravougaonih elemenata - piksela. Ako slika predstavlja krivu, npr. krug ili dijagonalnu liniju, tada pravougaoni elementi prave nazubljen lik (jagged edge) i vide se "stepenice". Ta pojava se zove aliasing. Ona je neželjena i može se ublažiti popunom odgovarajućim pikselima, koji imaju međuboju između objekta i podloge. Taj način neutralizacije nazubljenja naziva se anti-aliasing. Programi poput PhotoShop-a mogu napraviti anti-aliasing i najčešće to čine automatski (

Reč dana

tree

imenica, botanika

noktambul

muški rod, medicina

Pegmatit

imenica, mineral

mescal

muški rod, kulinarstvo

05.07.2022.