albolit | srpski leksikon

1. albolit

muški rod

Vrsta odličnog belog cementa.