afilantropija | srpski leksikon

1. afilantropija

ženski rod

1. Nedostatak ljubavi prema bližnjima; mržnja na ljude.
2. Nedostatak razumevanja za ljude; mržnja prema ljudima.