aerofor | srpski leksikon

1. aerofor

muški rod

Donosač vazduha, sprava koja omogućava disanje i u inače otrovnom i zagušljivom vazduhu, kao i pod vodom.