Vikinzi | srpski leksikon

1. Vikinzi

množina

Skandinavski ratnici, stanovnici Skandinavije koji su uglavnom živeli od zemljoradnje i ribolova. Trgovali su krznom, tekstilom i gvožđem. NJihove kuće bile su napravljene od slame ili pruća. Od kraja 8. veka, vikinški ratnici su vršili teror u Zapadnoj Evroi, najpre napadajući lake ciljeve - manastire i sela. Obično su napadali u manjim grupama koje su se brzo kretale prema unutrašnjosti kopna. Pljačkali su sve vredno što bi našli, a žene i robove su odvodili svojim kućama. Vikinški dugi brodovi plovili su na vesla pored obale. Na moru su koristili jednostavno četvrtasto jedro. Vikinzi su do Islanda doplovili 860. godine i prvi put se tamo naselili 14 godina kasnije. Poubijali su ili proterali irske monahe koji su živeli na ostrvu. Novopridošli su izgradili farme u blizini obale, ali nisu gradili sela. Poglavari su se sastajali da bi doneli zakone, a skupština nazvana Alting sastajala se svakog leta i delovala kao sud i kao parlament. Švedski vikinzi su plovili Dnjeprom, Volgom i drugim ruskim rekama u 9. veku. Sloveni koji su živeli na prostoru današnje Rusije verovatno su ljubazno dočekivali došljake verujući da su oni trgovci.