Petković-Dis | srpski leksikon

1. Petković-Dis

muški rodlično ime

Srpski pisac (1880-1917), smatra je najizrazitijim predstavnikom "ukletih pesnika" u srpskom modernizmu. U pesmama opeva "tamnicu života", silazeći na "dno pakla", u kome egzistira gradski čovek. Najpoznatija Disova zbirka pesama nosi naslov "Utopljene duše".

Naši partneri

Škole stranih jezika | Sudski tumači/prevodioci