Kvadros | srpski leksikon

Kvadros

muški rodlično ime

Definicija:

Brazilski političar.

Reč dana

Gesneriaceae

imenica, botanika

metatoraks

muški rod, bube

Desmane

množina, životinja

anhidrose

ženski rod, medicina

13.08.2022.