Herodot | srpski leksikon

Herodot

muški rodlično ime

Definicija:

Antički filozof. Slika sveta u vreme Herodota (484-424. godina pre nove ere) u glavnim crtama je ličila na staru sliku sveta Haldejaca. To je ravna ploča koja pluta usred okeana koji je zapljuskuje. Olimp, kao središte nebeskih bogova, bio je u središtu sveta, Na zapadu se Zemljina ploča završavala Heraklovim stubovima (Gibraltar), a na severu u boravištu Himera i Arimaspa, na istoku je s one strane Persije bilo prebivalište Indijaca, a na jugu se završavala kod Etiopljana. Nil je izvirao iz,među brda Krofti i Molti. Ister (Dunav) proticao je kroz Evropu do boravišta Kelta. Maiotis more (Kaspijsko more) iza Pontos Euxenos (Crno more) bilo je spojeno sa okeanom. Na zapadu sa one strane okeana bili su žali Persefone, a negde na severu-severozapadu su živeli legendarni Hiperborejci, kao što im i ime kaže - ljudi sa one strane sveta.

Da li ste možda tražili neku od sledećih reči?

horetida

Reč dana

frigate

imenica, nautika

tonometrija

ženski rod, fizika

Krümmung

ženski rod, gramatika

follicule

muški rod, botanika

02.12.2022.